Tuesday, 28 August 2007

Werkgelegenheid bij de 50-plussers

Uit de jongste Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie blijkt dat de werkgelegenheid bij de 50-plussers in één jaar met 8,4 procent is toegenomen. Bij de jongeren is er een lichte daling. De totale werkgelegenheid steeg met 3,3 procent. Dat is te danken aan Wallonië en Brussel, want Vlaanderen noteert een lichte daling. Zorgwekkend blijft de lage werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden.

Bron: HR Alert

No comments:

 
Add to Technorati Favorites