Tuesday, 14 August 2007

Vakantie inspireert tot baanwissel en méér

Luieren, in de zon zitten of actief ontspannen: de rust van de zomervakantie heeft veel werkenden aan het denken gezet over het werk. De helft van hen heeft concrete gedachten gehad over ander werk, binnen de huidige organisatie of daarbuiten. Velen kwamen onder de palmboom of op de camping tot de conclusie dat het de hoogste tijd is voor ander werk, binnen of buiten de huidige werkkring. Dat dit ook daadwerkelijk leidt tot een hausse aan switchers is daarmee niet gezegd: slechts veertien procent voegde inmiddels de daad bij het woord door stappen te zetten naar ander werk of een andere baan.

Dat is een van de uitkomsten van het Randstad WerkMonitor onderzoek van augustus. Bij het tweemaandelijkse onderzoek door Blauw Research onder 998 werkenden kwam vast te staan dat de vakantietijd werkenden in Nederland inspireert tot actie om verandering te brengen in hun werk(omgeving). De zomerperiode is - zo laat het onderzoek zien - ook het moment voor de gedachte aan werkelijk drastische stappen. Meer dan helft heeft wel eens gemijmerd over hoe het zou zijn om het roer compleet om te gooien en iets geheel anders te gaan doen.


Eerste werkdag
Overigens komt een kwart van alle werkenden positief terug van vakantie: men ziet niet op tegen de eerste werkdag heeft, in 't algemeen, geen moeite om weer aan het werk te gaan. één op de vijf heeft hier wel moeite mee en ziet dan ook als een berg op tegen de eerste werkdag. Het onderzoek werpt verder licht op de wijze waarop werkenden hun vakantie beleven. Zo'n tien procent gaat behoorlijk gestresst op vakantie en heeft daar de eerste dagen nog last van, onder meer door slecht slapen. Het merendeel (77 procent) geeft echter aan het werk goed van zich af te kunnen zetten. Slecht een derde geeft aan nooit te denken aan het werk, nog eens een derde geeft aan het normaal te vinden dat 'het werk' tijdens de vakantie belt of mailt.


Lage ontslagangst
Hoewel de bezinning in deze periode werkenden op idee brengt, komt dit niet direct tot uiting in de Randstad Mobiliteitsindex. Deze indicator voor de mobiliteit onder werkenden is tussen juni en augustus 2006 zelfs fors gedaald: van 108 naar 101. De daling van de index wordt vooral veroorzaakt door de dalende ontslagangst: de lagere ontslagangst leidt tot verminderde noodzaak om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De index bevindt zich met 101 nu op het niveau van de zomers van 2003 en 2004. De stijging van de mobiliteitsindex die zichtbaar was tussen november 2005 en juni 2006, is in augustus dus een halt toegeroepen. De daling van de index komt vooral doordat de ontslagangst historisch laag is. Niet eerder in het driejarig bestaan van de Randstad WerkMonitor hadden werkenden zo veel vertrouwen in het behouden van hun huidige baan. In april was dit percentage dat enigszins rekening houdt met ontslag in de toekomst 22 procent, in juni 19 procent en nu is het percentage gedaald naar 14 procent.


Groot vertrouwen
Randstad directeur Jan Vermeulen wijst er op dat de mobiliteitsindex ondanks de daling behoorlijk hoog blijft staan. 'Er ís ook veel mobiliteit, er zijn veel banen. De arbeidsmarkt biedt volop kansen om een switch te maken. Wat dat betreft is het sentiment zeer positief. Het interessante van deze peiling is dat het vertrouwen in het behouden van de huidige baan bij veel mensen is toegenomen. Dat wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk blijven zitten: de arbeidsmarkt is volop in beweging en dat biedt kansen', aldus Vermeulen.


Harde argumenten
Zo'n tien procent van de werkenden (de helft van de werkenden die eerder zo'n stap aankondigde) heeft daadwerkelijk in de afgelopen zes maanden zijn baan ingeruild voor een nieuwe. Nog steeds zijn in augustus de werksfeer en de nieuwe uitdaging belangrijke argumenten voor deze switch. Maar ook 'hardere' argumenten zoals betere arbeidsvoorwaarden, een nieuw aanbod, of zelfs dreiging voor ontslag, spelen een opvallende rol. Intussen is - net als in eerdere metingen - ruim de helft van de werkenden in enige mate toe aan een nieuwe uitdaging.


Bron: Managers online

No comments:

 
Add to Technorati Favorites