Thursday, 31 May 2007

Selor wil een zelfstandig agentschap worden

Selor wil een zelfstandig agentschap worden. Het selectiebureau van de federale overheid bestaat vijf jaar, kan een positieve balans voorleggen en is een merknaam geworden.


“Selor moet een zelfstandig federaal agentschap worden”, bepleitte gedelegeerd bestuurder Marc Van Hemelrijck tijdens de voorstelling van het jaarverslag 2006. Inspirerende voorbeelden zijn het Federaal Voedselagentschap en het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nu is Selor een onderdeel van de FOD Personeel & Organisatie. De dotatie van twaalf tot dertien miljoen euro is al vijf jaar niet meer aangepast, terwijl het werkvolume wel verdubbelde. Het aantal kandidaten voor een overheidsbaan is tussen 2002 en 2006 gestegen van 57.686 naar 115.257. “Onze huidige structuur laat weinig flexibiliteit toe. Een grotere autonomie kan alleen maar de efficiëntie en de effectiviteit van onze dienstverlening ten goede komen. Bovendien wapent het ons beter voor de zich aandienende ‘war for talent’”, verklaarde Van Hemelrijck.
Een bijkomend argument is dat Selor weliswaar het selectiebureau van de federale overheid is, maar dat die overheid slechts 55% van de cliënteel vertegenwoordigt. De Vlaamse en Waalse overheid, maar ook de academische wereld en privé-organisaties doen een beroep op de diensten en knowhow van Selor. Zij betalen daarvoor een marktprijs. “Wij genereren 8 tot 9 % van onze inkomsten zelf. Hiermee bekostigen we investeringen in onder meer een nieuw gebouw, extra computers en ons diversiteitsprogramma”, zegde Van Hemelrijck. “Selor is een merknaam geworden, die kwaliteit en onafhankelijkheid uitstraalt. We zijn erin geslaagd de federale overheid als een attractieve werkgever te positioneren. Nu komt het erop aan ook de andere overheidsdiensten beter te positioneren als aantrekkelijke werkgever. Op dit vlak is er nog veel werk aan de winkel.”Het selectiebureau is volop aanwezig op het internet. Dat heeft er mee voor gezorgd dat de drempel om te solliciteren bij de overheid is gedaald. Ongeveer 80% van de inschrijvingen gebeurden in 2006 online. In 2003 schreef amper 30% van de kandidaten zich online in. Via ‘my Selor’ kunnen kandidaten hun dossier online opvolgen. In november 2007 wordt een nieuwe versie online taaltesten gelanceerd die vrij toegankelijk is voor alle burgers. Sinds april kunnen, ter voorbereiding op de taaltest, taallessenpakketten online geraadpleegd worden. Ook inzake diversiteit is Selor volgens de gedelegeerd bestuurder geslaagd. Het accent lag vooral op het aanpassen van tests voor personen met een handicap. “Nu leggen we ons meer toe op het screenen van de culturele neutraliteit van de testen. Bovendien willen we onze expertise inzake diversiteit nog meer ter beschikking stellen van de sector via opleidingen en consultancy”, signaleerde Van Hemelrijck.
Ook de certificatieopdrachten zitten in de lift. Nieuw is dat Selor zich meer richt op het certificeren van methodes en procedures die in het kader van bepaalde processen worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de certificering van bewakingsagenten voor de FOD Binnenlandse Zaken. In plaats van alle bewakingsagenten uit te nodigen en te testen, certificeert Selor de rekruterings- en wervingsmethodologie van de bewakingsfirma’s. Ten slotte wil Selor zich in de toekomst nog meer profileren als een forum, een marktplaats, een intermediair die verschillende partijen – werkgevers en werknemers – samenbrengt.


Bron: HR Square

No comments:

 
Add to Technorati Favorites