Friday, 11 May 2007

40 procent van universitairen denkt aan jobhoppen

De werknemerstevredenheid in België is vorig jaar opmerkelijk gestegen en is weer op het niveau van 2002 en 2003. Bijna 70 procent heeft niet de intentie op korte of langere termijn van werkgever te veranderen. Universitair opgeleiden hebben wel een duidelijk hogere verloopintentie dan anderen (41,56% tegenover 28,14%). In Wallonië is de tevredenheid stabiel gebleven. De stijging is voor rekening van Brussel en Vlaanderen.Tegenover de hoge algemene tevredenheid staat wel dat de helft eerder tot helemaal niet tevreden is over de manier waarop loonopslag in zijn organisatie wordt bepaald.Deze gegevens komen uit de jongste editie van de ZebraBenchmark studie van Securex Research Center bij 1512 werknemers.

Bron: HR Alert

No comments:

 
Add to Technorati Favorites