Tuesday, 8 May 2007

Vrouwen meer aan het werk, maar mannen niet

Het aantal werkende vrouwen blijft jaar na jaar stijgen, maar het aantal werkende mannen niet.

Vorig jaar bereikte Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 65 procent. Anders gezegd: in 2006 was 65 procent van alle Vlamingen op arbeidsleeftijd (tussen 15 en 65 jaar) aan het werk.Dat blijkt uit een analyse door het Steunpunt WSE (werkgelegenheid en sociale economie), uit Leuven. Het Steunpunt baseerde zich op gegevens uit de trimesteriële Enquête naar de Arbeidskrachten, uitgevoerd door de federale overheidsdienst Economie.Met 65 procent werkende Vlamingen was het resultaat voor 2006 bijna identiek aan dat van het voorgaande jaar (2005), toen met 64,9 werkenden per honderd inwoners op arbeidsleeftijd. Bij het begin van het millennium was er sprake van 62,5 procent werkende Vlamingen.De werkzaamheid in Vlaanderen is dus duidelijk toegenomen. Toch is de zogenaamde Lissabondoelstelling -de Europese afspraak om 70 procent werkenden te tellen in 2010- niet haalbaar in dat groeitempo.De trage vooruitgang van de werkzaamheidsgraad staat niet noodzakelijkerwijze in contrast met de berichten over een aangroei van de werkgelegenheid in België in de voorbije vier jaar met 160.000 banen. Naast die jobaangroei was er tegelijk sprake van een stijging van de bevolking op arbeidsleeftijd. Die demografische aangroei zal over enkele jaren, vanaf 2010, stilvallen.De groei van de Vlaamse werkzaamheidsgraad is uitsluitend te danken aan de vrouwen. De mannen klokten vorig jaar af op 71,5procent werkenden, of nauwelijks meer dan de score van 71,4procent uit het jaar 2000 (zie grafiek). Bij de vrouwen ging het aantal werkenden in de voorbije zeven jaar omhoog van 53,4 naar 58,3 procent, op een nog altijd veel lager niveau dan bij de mannen.De stabiele groei van de werkzaamheid bij de vrouwen is volgens het Steunpunt WSE te verklaren door de toenemende participatie van (jongere) vrouwen op de arbeidsmarkt en doordat vrouwen vaker werken in minder conjunctuurgevoelige sectoren dan mannen, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg.Europees behoort Vlaanderen met een werkzaamheidsgraad van 65 procent tot de middenmoot, met een score die net iets beter is dan het totale EU-gemiddelde (27 landen), maar minder goed dan het gemiddelde van de 15 'oude' EU-landen (zie grafiek).De andere Belgische regio's, en ook België als geheel, doen het beduidend minder goed. Brussel en Wallonië hinken ver achterop bij Zuid-Europese landen als Italië, Spanje en Griekenland.In 2000 was dat verschil kleiner, maar sindsdien hebben de mediterrane landen een flinke sprong omhoog gemaakt en zijn Wallonië en Brussel ter plaatse blijven trappelen of zelfs achteruitgegaan: van 55,7 naar 56,1 procent voor Wallonië en van 54,5 naar 53,4 procent voor Brussel.In de noordelijke EU-landen ligt de werkzaamheidsgraad een stuk hoger, met Nederland, Zweden, Denemarken en Noorwegen op kop. Daar is er sprake van percentages die ruim boven de 70 en zelfs 75 procent liggen.
www.steunpuntwse.be

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites