Friday, 25 May 2007

Wat maakt jongeren gelukkig in de job?

Opleidingsniveau, werkdruk, jobautonomie en job(on)zekerheid bepalen hoe tevreden jongeren zijn in hun eerste job. Dat blijkt uit de doctoraatsstudie van Elsy Verhofstadt, van de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit Gent. Zij bracht de verschillende factoren in kaart die de arbeidstevredenheid van jongeren in hun eerste job bepalen.

Eerste conclusie is dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de tevredenheid. Voor hoger opgeleiden gaat dit echter niet op: volgens de studie zijn die minder tevreden met hun eerste job. Tweede conclusie draait rond het verband tussen werkdruk, autonomie en stress. Enkel als een hoge werkdruk wordt gekoppeld aan een lage autonomie in hun werk, ervaren jongeren de job als stressvol. Een hoge werkdruk in combinatie met veel autonomie zorgt voor groei- en leermogelijkheden. Wie start in een stressvolle job, is sneller weer weg dan wie start in een groei-job. Helaas hebben deze eersten veel kans om later opnieuw in een stressvolle job terecht te komen.

Tot slot besluit Verhofstadt dat tijdelijk werk voor werkloze schoolverlaters een opstap naar vast werk betekent. Het effect is echter wel pas op lange termijn duidelijk. Werkloze schoolverlaters die een tijdelijk job aannemen komen in eerste instantie minder snel in een vaste job terecht dan werklozen. Op lange termijn echter doen jongeren in een tijdelijke tewerkstelling het beter dan schoolverlaters die werkloos blijven tijdens hun zoektocht naar een vaste job.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites