Wednesday, 2 May 2007

Vlaamse vacatures ingevuld door Waalse werklozen

De VDAB en zijn Waalse evenknie Forem willen in het hele taalgrensgebied intensief samenwerken. Op jaarbasis zullen 50.000 vacatures worden uitgewisseld. Vooral Vlaamse knelpuntberoepen moeten door Waalse werkzoekenden worden ingevuld, maar de omgekeerde beweging is ook mogelijk. De informaticasystemen worden op elkaar afgestemd zodat werkzoekenden zich rechtstreeks aan de andere kant van de taalgrens kunnen inschrijven.Een pilootproject dat sinds juni 2006 tussen de VDAB van Kortrijk en Forem van Moeskroen liep, bleek dermate goede resultaten te boeken dat Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) en Waals minister van Werk Jean-Claude Marcourt (PS) hebben beslist om de samenwerking over de hele taalgrens uit te breiden.Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB bevestigt dat aan beide zijden van de taalgrens er nu vijf antennes worden uitgebouwd. Naast de bestaande samenwerking tussen West-Vlaanderen (Kortrijk en Ieper) en Henegouwen (Moeskroen) zal de VDAB van Vlaams-Brabant (Leuven) voortaan samenwerken met Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen (Aalst en Oudenaarde) met Henegouwen (Doornik) en Limburg (Hasselt) met Luik en Eupen. Met de VDAB worden ook twee antennes uitgebouwd in de hoofdstad, samen met BGDA, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling.Sinds het pilootproject Kortrijk-Moeskroen van start ging, stuurde de VDAB al 36.000 vacatures voor knelpuntberoepen door naar Forem, die op zijn beurt 12.000 vacatures aan Vlaamse werkzoekenden aanbood. Hoeveel jobs daarvan precies ingevuld raakten met werkzoekenden is nog niet in exacte cijfers bekend gemaakt, maar de resultaten worden alvast “succesvol” genoemd. "Feit is dat meer dan 80 procent van de knelpuntberoepen in Vlaanderen nu opgevuld raakt, al kunnen we niet precies zeggen hoeveel Franstaligen daarbij zijn", zegt Fons Leroy.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites