Monday, 21 May 2007

Mobiele mogelijkheden voorwaarde om mensen te behouden

Volgens recent onderzoek van Microsoft is het geven van mogelijkheden om mobiel te werken een belangrijk middel om de medewerkers te behouden. Bedrijven die een flexibele werkpolitiek bieden hebben niet alleen een sterkere aantrekkingskracht, zij genieten ook een betere retentie.

De mogelijkheid om flexibel te werken wordt door bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagden vermeld als een beslissende factor bij de keuze van een nieuwe job en iets meer dan de helft (52 procent) is ervan overtuigd dat ze minder stress zouden hebben indien ze van op afstand konden werken. Het onderzoek schuift drie domeinen naar voor waarop de bedrijven zich dienen te focussen om mobiel werken te promoten. Vooreerst heeft slechts 16 procent van de organisaties een formeel flexibele werkpolitiek uitgewerkt. Dat wijst er op dat ze nood hebben aan sturing en begeleiding om een nieuwe werkpolitiek in te voeren. Het onderzoek wees er ook op dat de jongere generatie (16 tot 24 jarigen) graag van op afstand wil werken, maar één op vier vreest dat dit door de werkgever niet positief gezien zal worden. Bij het management leeft nog te vaak de twijfel of de productiviteit hoog genoeg is wanneer er niet op kantoor gewerkt wordt. Tenslotte wijst 36 procent van de ondervraagden op een gebrek aan adequaat materiaal om van op afstand te werken. De aangepaste technologische uitrusting voorzien is dan ook de basisvoorwaarde om flexibel werk te kunnen invoeren.

Bron: 6 Minutes hrm professional

No comments:

 
Add to Technorati Favorites