Tuesday, 15 May 2007

Belgische werknemerstevredenheid: opmerkelijke verschillen tussen Gewesten

De globale tevredenheid van Belgische werknemers steeg in 2007 opnieuw. Dit blijkt uit de meest recente ZebraBenchmark van het Securex Research Center. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de Gewesten, de stijging van de tevredenheid geldt enkel voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet voor Wallonië.

Het Securex Research Center ondervroeg een representatieve steekproef van 1512 werknemers in loonverband. Hieruit blijkt dat de globale werknemerstevredenheid in België significant steeg in vergelijking met 2005. Het tevredenheidniveau ligt nu terug op het peil dat werd bereikt in 2002 en 2003.

Indexscores over de jaren heen
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat in Wallonië werknemers minder tevreden zijn dan in Vlaanderen. Een grotere betrokkenheid bij de organisatie en een positief gevoel met betrekking tot de communicatie, het management, de carrièreperspectieven, stress en algemene werkomstandigheden zorgen voor een verhoogde tevredenheid bij de werknemers in Vlaanderen. Werknemers van beursgenoteerde organisaties zijn globaal gezien meer tevreden dan hun collega’s uit niet-beursgenoteerde bedrijven.

Bepalende factoren voor tevredenheid op het werk
50% van de Belgen is “eerder niet” tot “helemaal niet” tevreden over de manier waarop in zijn organisatie salarisverhoging bepaald wordt. Toch behoort dit aspect niet tot de top 5 van belangrijkste criteria die een invloed uitoefenen op de tevredenheid op het werk. Ruim één derde van de Belgische werknemers vindt dat hij onvoldoende geïnformeerd en ondersteund wordt als er veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd. De meest bepalende elementen ivm tevredenheid op het werk: - het veranderingsbeleid - betrokkenheid bij de organisatie - inhoud van de functie - kwaliteit van het management - stress & algemene werkomstandigheden

Lage verloopintentie maar hoge werkdruk
Bijna 70% van de Belgische werknemers spreekt de intentie uit om bij zijn huidige werkgever te blijven. Werknemers in Vlaanderen scoren de laagste verloopintentie (25,56%), 34,37% van de in Wallonië werkende Belgen heeft de intentie om van werkgever te veranderen en de werknemers in Brussel hebben de grootste verloopintentie (38,04%). Belgische werknemers percipiëren een hoge werkdruk. Ruim 60% van hen zegt regelmatig met deadlines geconfronteerd te worden en dit geldt het meest voor mannelijke kaderleden uit de privé-sector. Uit de studie blijkt ook nog dat 5,83% van de Belgische werknemers het voorbije jaar zegt het slachtoffer te zijn geweest van geweld op het werk. Een opmerkelijke stijging in vergelijking met 2005 toen dit percentage nog 3,31% bedroeg.

Bron: 6 Minutes hrm professional

No comments:

 
Add to Technorati Favorites