Thursday, 31 May 2007

45-plusser nog niet aan eind van mogelijkheden

Les 45+ aussi motivés que leur collègues plus jeunes
Pour la version FR, cliquez ici

Zeven op tien 45-plusser zijn ervan overtuigd dat ze het einde van hun mogelijkheden op het werk nog niet bereikt hebben. Hun oversten delen deze mening; meer nog, hier zijn acht op tien deze visie toegedaan. Dat is één van de conclusies uit een onderzoek van SD WORX. Hieruit blijkt verder dat oudere werknemers tevreden zijn over de uitdagingen in hun job. Vooral over de collega’s, de jobinhoud, de werktijden en -omstandigheden zijn ze tevreden. Minder gelukkig zijn ze met de leidinggevende, de leer- en doorgroeimogelijkheden en het management. De voorbije jaren veranderde de visie op de pensioenleeftijd. Zowel de gewenste als de verwachte leeftijd om de carrière af te sluiten, steeg. De verwachte pensioenleeftijd nam van 60,6 jaar in 2003 tot 62,1 jaar in 2007. De gewenste pensioenleeftijd volgde dezelfde stijging: van 55,9 naar 57,3 jaar. De verwachte pensioenleeftijd verschilt sterk tussen de leeftijdsgroepen. Werknemers tot veertig jaar zien zich pas stoppen met werken op 65 jaar. Veertigplussers verwachten nog om op hun zestigste de handdoek in de ring te gooien. Zestigplussers geven dan weer een meer realistische inschatting van 65 jaar. Ten slotte denken veertigplussers, meer dan jongeren, dat het moeilijk is om een nieuwe job te vinden.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites