Wednesday, 30 May 2007

Vlaamse regering keurt gedragscode voor kinderreclame goed

De Vlaamse regering heeft vrijdag een gedragscode goedgekeurd voor kinderreclame op radio en tv. Die code bevat een aantal regels die ervoor moeten zorgen dat de reclame zo kind- en gezinsvriendelijk mogelijk blijft. Zo mogen de reclameboodschappen geen gewelddadig, antisociaal of onveilig gedrag uitlokken.

De gedragscode komt er na de afschaffing van de vijfminutenregel, die reclame verbood vijf minuten voor en na kinderprogramma's. Die regel miste haar doel.

Om kinderen toch te beschermen tegen reclame, bracht Vlaams mediaminister Geert Bourgeois de omroepen, de reclamesector, de Gezinsbond en het Kinderrechtencommissariaat rond de tafel om een gedragscode uit te werken.

Die code stelt dat kinderreclame geen geweld of antisociaal gedrag mag promoten of het gezag van ouders en opvoeders ondermijnen. De reclameboodschappen mogen kinderen ook niet aanzetten tot gevaarlijke situaties. Reclame mag kinderen niet misleiden.

Alcohol en tabak mogen niet in het reclameblok voor of na kinderprogramma's en ook het buitensporig verbruik aanmoedigen van voedingswaren met veel vet, suiker of zout mag niet.

Voor de handhaving van de regels rekent Vlaams minister van Media Geert Bourgeois (N-VA) op de zelfregulering door de sector. De Vlaamse regulator voor de Media kan overtreders bestraffen. Ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal de code toepassen.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites