Monday, 3 September 2007

Bedrijven niet klaar voor aanwerving 50-plussers

Slechts één op de tien Belgische bedrijven beschikt over een specifieke rekruterings- en retentiestrategie voor werknemers ouder dan 50jaar.

Dat blijkt uit een enquête door de uitzend- en hr-dienstengroep Manpower bij 750 Belgische werkgevers. Wereldwijd werden 28.000 bedrijven uit 25 landen bevraagd. De resultaten werden gisteren gepubliceerd. In België blijkt amper 10 procent van de werkgevers een strategie te hebben ontwikkeld om 50-plussers in dienst te nemen. Iets meer bedrijven, 12 procent, beweren een specifieke retentiestrategie in huis te hebben om de eigen 'oudere' werknemers gemotiveerd aan het werk te houden.De Belgische cijfers liggen lager dan de -eveneens lage- internationale gemiddelden: 14 procent van de bedrijven wereldwijd werkt actief aan de rekrutering van 50-plussers, 21 procent aan hun retentie. België benadert wel het Europese gemiddelde.Koplopers inzake rekrutering van 50-plussers zijn Singapore (48 procent), Hongkong (24 procent) en Oostenrijk (21 procent). Het grootste aantal bedrijven met een politiek om 'ouderen' aan boord te houden ligt in Japan, met liefst 83 procent (zie tabel).Uitschieters in Europa zijn naast Oostenrijk ook Duitsland (18 procent) en Zwitserland (17 procent) als het gaat om de aanwerving van 50-plussers.Ierland (26 procent) en het Verenigd Koninkrijk (24 procent) scoren het best in hun inspanningen om oudere werknemers aan zich te binden. Opvallend: met percentages tussen 4 en 8 procent hinken grote landen als Frankrijk, Italië, Spanje en Zweden zowel in hun rekruterings- als retentieaanpak achterop.Philippe Lacroix, de managing director van Manpower België, noemt de cijfers 'ronduit verontrustend'. 'Alhoewel de vergrijzingsproblematiek de afgelopen maanden met de regelmaat van de klok voorpaginanieuws was, bereiden blijkbaar bitter weinig bedrijven zich echt voor op het verlies aan ervaring en kennis dat hun te wachten staat wanneer oudere werknemers het bedrijf verlaten. Werkgevers lijken niet goed te weten hoe ze dit complexe vraagstuk moeten benaderen.' Lacroix waarschuwt de bedrijven voor een te afwachtende houding. 'Bedrijven kunnen het zich vandaag niet permitteren om oudere werknemers over het hoofd te zien. Naarmate de schaarste aan jonge kandidaat-werkenden op onze arbeidsmarkt toeneemt, vormen precies de 50-plussers een steeds belangrijker bron van potentieel talent.'Toch ziet Lacroix ook tekenen van hoop. 'Vorig jaar was bijna 10 procent van alle uitzendkrachten in ons land ouder dan 45 jaar. Tien jaar geleden was dat nauwelijks meer dan 5 procent. Die verdubbeling toont aan dat er voor 45- en 50-plussers een plaats is op de arbeidsmarkt.'

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites