Wednesday, 26 September 2007

Iets meer inschrijvingen it-studenten

Hoewel de inschrijvingen in de meeste hogescholen en universiteiten nog een doorlopen, is het nu al duidelijk dat er over het algemeen sprake is van een licht stijgende tendens in de bacheloropleidingen informatica. Dat blijkt uit een rondvraag van Data News.
Bij de verschillende inschrijvingsdiensten is bijna eensluidend positief nieuws te horen over het aantal generatiestudenten dat zich inschrijft voor informaticaopleidingen. 'Generatiestudenten' is de term die gebruikt wordt voor de studenten die zich voor het eerst voor een hogere opleiding inschrijven. In de meeste hogescholen en universiteiten is er sprake van een lichte stijging of een status-quo.
Sommigen durven toch te gewagen van een sterke tot zelfs significante stijging. In Gent is er zelfs sprake van een hoerastemming. Zowel aan de Universiteit Gent als bij de Hogeschool Gent (met ook een campus in Aalst), is een duidelijke stijging merkbaar. In absolute getallen komt de aangroei van studenten in de Hogeschool Gent voor de opleiding 'Bachelor in de toegepaste informatica' boven de 200 uit. Maar procentueel zit de grootste stijging daar in de opleiding 'Bachelor in de industriële wetenschappen: informatica' - een studierichting die overigens alleen aan de Hogeschool Gent gevolgd kan worden.

Voor het volledige artikel: Datanews

No comments:

 
Add to Technorati Favorites