Tuesday, 25 September 2007

Kinderzorg voornaamste reden voor loopbaanonderbreking

De Vrije Universitiet Brussel tekende een profiel van loopbaanonderbrekers. Opvallend is dat de ruime meerderheid als motief voor de werkonderbreking zorg voor de kinderen opgeeft. Mannen die voltijds hun loopbaan onderbreken, doen dat echter om een andere job te proberen.


Wie zijn loopbaanonderbrekers? Wat zijn hun motieven? Deze vragen speelden onderzoekers van de TOR-onderzoeksgroep (Tempus Omnia Revelat, onderzoeksgroep voor de studie van tijd, cultuur en samenleving) parten. Daarom onderzochten ze in de loop van 2004 het profiel van Vlaamse loopbaanonderbrekers. Het ging om mannen en vrouwen die voltijds of deeltijds hun loopbaan onderbreken. Deeltijds onderbreken is trouwens het populairst.
Uit de resultaten blijkt dat mannen na hun vijftigste loopbaanonderbreking nemen en vrouwen vooral ervoor. De onderzoekers kozen voor de groep van 20 tot 49 jaar, zodat ze de specifieke eindeloopbaanproblematiek vermeden.
Hét belangrijkste motief om de loopbaan te onderbreken is de zorg voor kinderen. Driekwart van de vrouwen neemt om deze reden een onderbreking. Bij voltijds onderbrekende vrouwen is de motivatie bijna exclusief kinderzorg en sommigen ervaren dit dan ook als een opoffering. Bij de mannen is de situatie iets anders. De helft van de deeltijds onderbrekende mannen heeft als motief kinderzorg, bij voltijds onderbrekende mannen geeft slechts 23% die reden aan. De meeste mannen (42%) die voltijds hun loopbaan onderbreken willen een andere beroepsactiviteit testen.Verder valt het op dat deeltijdse onderbrekers het verlagen van de werkdruk en meer vrije tijd als motief hebben, terwijl voltijdse onderbrekers ontevreden zijn met hun huidige job of een opleiding willen volgen.

Voor het volledige artikel: HR Square

Meer info? Het rapport Loopbaanonderbrekers onder de loep. Een onderzoek naar de leefsituatie en tijdsbesteding van gebruikers van tijdskrediet en loopbaanonderbreking in Vlaanderen kunt u inkijken op http://www.vub.ac.be/TOR.

No comments:

 
Add to Technorati Favorites