Monday, 24 September 2007

Vlaamse gezinnen zijn gelukkig maar gestresseerd

Het Vlaamse gezin is gelukkig, hoewel veel mensen kampen met stress. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door de moeilijke combinatie tussen werk en privé. Dat zijn enkele van de belangrijkste conclusies van de Comeva-bevraging over het gezin, die dinsdag werd voorgesteld.

Comeva, een forum van Libelle, Flair, Feeling, Glam*it en Evita voor vrouwen, heeft onderzoek gedaan naar het gezinsgeluk in Vlaanderen. Meer dan 17.000 mensen namen deel aan de enquête, voornamelijk vrouwen. Slechts 690 mannen deden mee.

'Open, warm en respectvol'
Uit dat onderzoek blijkt dat liefst 75 procent van de gezinnen over het algemeen gelukkig is. Koppels zonder kinderen zijn nog iets meer tevreden (82 procent), single mama’s net iets minder (72 procent). De grote meerderheid van de gezinnen omschrijft zichzelf als 'open, warme en respectvolle gezinnen'. Merkwaardig is wel dat toch meer dan de helft van de gezinnen een beetje tot veel conflict binnen het gezin vermeldt.Het gezinsgeluk wordt ook verstoord door de moeilijke combinatie tussen werk en gezin. Liefst 82 procent van de ondervraagden heeft daardoor stress. Bijna één op de drie gezinnen is ook ontevreden over de taakverdeling binnen het gezin. Koppels zonder kinderen blijken hier wel minder problemen mee te hebben dan koppels met kinderen of nieuw samengestelde gezinnen.

Meer verveling voor singles
Voorts doorprikt de enquête het beeld van de happy single. Slechts drie op de tien singles zijn tevreden met het feit dat ze geen partner hebben. Bovendien blijken singles zonder kinderen weinig intimiteit te kennen en meer verveling. Liefst zeven op de tien kinderloze singles geven aan dat ze zelden of nooit op vrienden leunen voor emotionele steun, wat toch op de aanwezigheid van eenzaamheid duidt, zegt Kristien Van Daele, projectverantwoordelijke van Comeva. De helft van de single mama’s heeft het bovendien financieel moeilijk. Op basis van de enquêteresultaten stelt Comeva vast dat er dringend werk gemaakt moet worden van meer ’flexibili-tijd’ voor meer gezinsgeluk. Samen met de Gezinsbond lanceert het forum een oproep aan het beleid om te streven naar een beter combinatie van werk-gezin-vrije tijd. Concreet willen de twee partners drie doelstellingen verwezenlijkt zien: de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar een jaar per kind, een verhoging van kinderbijslag, die ook welvaartsvast gemaakt moet worden, en meer tijd om te zorgen voor elkaar. Die laatste doelstelling zou bewerkstelligd moeten worden door ouderschapsverlof, tijdskrediet en zorgverlof uit te laten groeien tot één harmonieus en toegankelijk verlofstelsel. Vlaams minister-president Kris Peeters, aan wie de oproep van Comeva en de Gezinsbond overhandigd werd, stelde zich te engageren voor maatregelen die binnen de Vlaamse bevoegdheden vallen, zoals kinderopvang, maar wees er wel op dat de meeste pijnpunten federale materie zijn.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites