Thursday, 27 September 2007

Belgische werkgevers voorspellen stagnering rekruteringsactiviteit

Volgens de Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten komt er de volgende drie maanden geen beweging in het aanwervingsritme van de Belgische bedrijven. Met positieve prognoses in de drie regio’s en in de meeste sectoren blijven de werkgeversverwachtingen weliswaar bescheiden positief.

Toch kan het stijgende optimisme in Brussel en in de financiële sector, de diensten aan bedrijven en de productie-industrie niet verhinderen dat de algemene rekruteringsvooruitzichten opnieuw minder rooskleurig zijn dan een jaar geleden. Van de 753 in België bevraagde werkgevers verwacht 83 procent geen wijzigingen in het personeelsbestand tijdens het volgende kwartaal. 10 procent voorspelt een stijging tegenover 5 procent een inkrimping. Dat brengt de Nettotewerkstellingsprognose* – of het verschil tussen deze twee laatste percentages – op +5 procent. Na de uitzuivering van de seizoenvariaties blijft die net als tijdens het vorige kwartaal op een gematigde +6 procent steken. Dat is drie procentpunten onder het niveau van het overeenkomstige kwartaal van 2006. De Barometer wijst op een stagnering van de arbeidsmarkt. De vooruitzichten stabiliseren zich, weliswaar op een niveau dat onder dat van vorig jaar blijft. De werkgevers lijken met andere woorden nog steeds eerder voorzichtig.

Brusselse werkgevers meest optimistisch
De prognoses van de drie regio’s lopen ook voor het vierde kwartaal onderling sterk uiteen. Na een forse terugval tijdens het vorige trimester neemt Brussel opnieuw zijn positie van koploper in. Het is meteen de enige regio waar de seizoensgezuiverde prognose van kwartaal tot kwartaal stijgt, namelijk met 6 procentpunten tot een bemoedigende +15 procent. De Vlaamse werkgevers daarentegen zien hun Nettotewerkstellingsprognose met 6 procentpunten afnemen tot een gematigd optimistische +8 procent, terwijl de vooruitzichten van hun Waalse collega’s drie procentpunten moeten inleveren en stranden op een bescheiden +2 procent. Ook van jaar tot jaar kent Vlaanderen de grootste achteruitgang (met 7 procentpunten).

Voor het Volledige artikel: 6 Minutes Business

No comments:

 
Add to Technorati Favorites