Wednesday, 5 September 2007

Digitale kloof verschuift

Er groeit een nieuwe kloof tussen diegenen die computers gebruiken om hun positie te verbeteren, en diegenen die blijven steken bij spelletjes.

De digitale kloof is nog wel een zaak van computerbezit, maar wordt dat steeds minder, blijkt uit een nieuw onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse regering. In 2006 had 68 procent van de Vlamingen een computer thuis, een stijging met 15 procent vergeleken met 2001. Het aantal internetgebruikers is in dezelfde periode verdubbeld tot 62 procent.
Maar het is niet omdat meer mensen een pc bezitten, dat het probleem is opgelost. Ouderen, lager opgeleiden, werklozen en mensen met een laag inkomen kampen nog steeds met een achterstand. Van de werklozen bijvoorbeeld heeft nog niet de helft thuis een pc.
En zelfs al beschikken ze over een computer en internet, dan nog is de kloof niet weg. De studiedienst signaleert een nieuwe tweedeling tussen diegenen die hun computer gebruiken voor geavanceerde toepassingen waarmee ze vooruit komen in werk, studie of maatschappelijke invloed, terwijl achtergestelde groepen blijven steken bij amusement, internetwinkelen en eenvoudige berichten.
Het gebruik van elektronische overheidsloketten, het deelnemen aan debatten of volgen van cursussen, het elektronisch bankieren en bezoeken van nieuwssites komen bij hen minder voor.
Bovendien haken zij vaker af. Zeven procent van de Vlamingen die ooit het internet gebruikten, heeft dat de jongste drie maanden niet meer gedaan. Vooral bij de kansengroepen keren velen na enige tijd het internet de rug toe.
De Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) wil dat de Vlaamse regering haar digitaal actieplan Vlaanderen toespitst op maatregelen om die nieuwe digitale kloof aan te pakken. 'De sensibiliseringsprogramma's hebben geholpen, nu moeten we de internetgebruikers meer aanmoedigen en overtuigen van het nut van internetgebruik', zegt Peeters. 'Als de digitale kloof een andere dimensie krijgt, moeten we ons beleid daarop afstemmen.'
Om de groepen met een achterstand te stimuleren om het internet beter te gebruiken, is volgens de Vlaamse studiedienst meer opleiding nodig, meer steun om computervrees te overwinnen en meer financiële hulp.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites