Wednesday, 19 September 2007

Belgen zien eerste job wel zitten

Belgische ingenieur- en managementstudenten denken dat ze nauwelijks twee maanden naar hun eerste baan zullen moeten zoeken.

Die optimistische kijk van de jonge Belgen naar hun intrede op de arbeidsmarkt blijkt uit de resultaten van een enquête bij 40.000 studenten uit 18Europese landen, uitgevoerd door het Duitse Trendence Institut. Het gaat om laatstejaarsstudenten economie en om ingenieurs in spe, van 400universiteiten.
De jongeren geven in de enquête hun verwachtingen weer over hun eerste job, over de bedrijfssector waar ze bij voorkeur willen werken, over het loon dat ze denken te gaan verdienen en over het aantal werkuren dat ze voor dat loon moeten presteren.
Het optimisme van de jonge Belgen over hun kansen op het vinden van een baan is opvallend. Liefst 66procent van de ondervraagde Belgische studenten denkt binnen de drie maanden na het afstuderen aan de slag te zijn. Het Europese gemiddelde ligt op amper 33procent (zie tabel).
Omgekeerd vreest amper 5procent van de Belgen langer dan zes maanden naar werk te zullen moeten zoeken. Europees zijn er dat 31procent. Het Belgische gemiddelde van 2,2maanden van solliciteren steekt schril af tegen de 4,4maanden als Europees gemiddelde.
De Duitse onderzoekster Meike Wacker noemt het verschil tussen de Belgische en de Europese scores 'zeer opmerkelijk'. 'De Belgische studenten tonen zich bijzonder optimistisch over de start van hun beroepsloopbaan. De afgestudeerde ingenieurs denken gemiddeld slechts 10sollicitaties te moeten doen om aan een job te geraken.'
De jonge Belgen vertonen ook een duidelijk afwijkend antwoordpatroon wanneer hen gevraagd wordt naar het aantal werkuren dat ze in hun eerste baan denken te moeten presteren. Liefst 90procent van de Belgen denkt dat het bij een werkweek van maximaal 45uur zal blijven. Europees daalt dat aantal 'gewone' werkers tot een bescheidener 76procent.
Tegenover een gemiddelde werkweek van 40,7uur die de Belgische studenten voor ogen hebben, staat een gemiddelde Europese werkweek van 43,4uur.
Maar de Belgen compenseren dat lagere werkritme wel met een veel gematigder loonverwachting dan hun Europese collega's.
Bij de Belgische studenten economie en management verwacht 56procent dat hun eerste brutoloon lager dan 25.000 euro (op jaarbasis) zal liggen. Slechts 4procent gelooft dat ze in hun eerste baan meteen een loon van meer dan 40.000 euro kunnen verdienen (zie tabel). Het gemiddelde verwachte eerste Belgische loon komt in de enquête op 26.669 euro per jaar uit, tegen 27.855 euro als Europees loongemiddelde. Voor de kandidaat-ingenieurs geldt niet helemaal hetzelfde. De looncijfers liggen hoger -gemiddeld 29.300 als jaarloon voor de Belgen- en het verschil met de Europese score is ook kleiner (29.400 euro). Het Trendence Institut heeft de studenten ook naar hun honkvastheid gevraagd. Of, anders gezegd, naar hun bereidheid om te verhuizen, zelfs naar het buitenland, als dat nodig is om een goede job te krijgen. De Belgische percentages inzake arbeidsmobiliteit liggen duidelijk lager dan die bij de andere Europese studenten. Met 31procent die 'liever in de eigen regio wil werken' haalt België meer dan het dubbele aantal 'honkvaste' jongeren dan in de rest van Europa (14procent).
Opvallend is het lage aantal 'thuisblijvers' in Frankrijk en Duitsland, met respectievelijk 5 en 8procent.In het buitenland gaan werken is al helemaal geen optie voor de jonge Belgen. De kleine helft (47procent) van de bijna-afgestudeerden ziet een buitenlandse job niet zitten. Het Europese gemiddelde ligt een stuk lager, op 32procent. Ook hier halen de Franse studenten het laagste percentage afwijzingen (16%).Op de vraag of ze zich volledig voorbereid voelen op hun beroepsloopbaan, antwoordt amper 9procent van de Belgen positief. Europees is dat 37procent.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites