Wednesday, 14 November 2007

Federgon Uitzendarbeid neemt nieuwe maatregelen om discriminatie efficiënter te bestrijden

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rond discriminatie bij uitzendbedrijven, neemt de uitzendsector nieuwe maatregelen om discriminatie, en in het bijzonder discriminerende vragen van klanten, beter te bestrijden.

De uitzendbureaus zijn al jaren bezig met de problematiek van (alle soorten van) discriminatie bij aanwerving. Heel wat initiatieven werden al genomen, hetzij individueel (door de uitzendbureaus), hetzij collectief (door de sector), om op een proactieve manier alle vormen van discriminatie bij aanwerving te bestrijden. De cijfers bevestigen het. Zo stelt de uitzendsector drie maal méér personen met een niet-EU-nationaliteit te werk dan de andere werkgevers “Uitzendkrachten in 2006 : profiel- en tewerkstellingskenmerken,” Idea Consult, maart 2007.. De recente gebeurtenissen bewijzen dat deze initiatieven niet altijd voldoende zijn. Daarom heeft Federgon volgende maatregelen genomen.

1. Het optimaliseren van de interne werking in de uitzendbureaus, en meer in het bijzonder van de procedures om discriminerende vragen te bestrijden
2. Communicatie binnen de sector over klanten die discriminerende aanvragen formuleren
3. Verbeterde communicatie tussen de Sociale Inspectie van het Vlaamse Gewest en de ombudsdienst van Federgon

Klik hier voor het volledige artikel (HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites