Monday, 12 November 2007

September goede maand voor uitzendsector

De activiteit in de uitzendsector is in de maand september toegenomen. Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid groeide met 0,90 percent ten opzichte van de maand augustus (op basis van voor seizoen- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang werd vastgesteld in beide marktsegmenten : de groei in het bediendesegment bedroeg 1,33 percent en de groei in het arbeiderssegment 0,64 percent.

In vergelijking met de maand september van vorig jaar, kende de sector een vooruitgang met 4,74 percent. Deze gunstige evolutie is voornamelijk toe te schrijven aan de activiteit in het bediendesegment dat een toename liet optekenen van 10,53 percent. Het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment nam toe met 1,71 percent.

De Federgon-index bereikt 259,45 punten in september 2007 tegenover 257,14 punten in de vorige maand. Deze index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.


Bron: HR Tribune

No comments:

 
Add to Technorati Favorites