Friday, 9 November 2007

Tia Hellebaut wordt sportief boegbeeld van Acerta

2008 betekent de start van een partnership tussen Acerta en hoogspringster Tia Hellebaut. Bij de hr-dienstengroep werd de samenwerkingsovereenkomst tussen beiden officieel ondertekend op 24 oktober.

Tia Hellebaut wordt het sportieve boegbeeld van Acerta. “Als geïntegreerde HR-dienstengroep streven we ernaar menselijk kapitaal optimaal te valoriseren voor onze klanten. De kracht van mensen staat centraal in onze bedrijfsvisie en dienstverlening. Als topsportster wordt Tia dagelijks met haar eigen mentale en fysieke kracht geconfronteerd. Ze is de verpersoonlijking van onze missie. Daarom hebben we beslist in 2008 onze krachten te bundelen,” aldus Geert Volders, Algemeen Directeur van Acerta Consult.

Ook Tia Hellebaut kijkt uit naar het partnership met Acerta. “Kracht is bij topsport essentieel. Kracht heb je nodig om te trainen, telkens opnieuw de lat hoger te leggen en te winnen. Acerta werkt al jaren met de kracht van mensen en streeft ernaar het beste naar boven te halen uit ieder individu,” aldus nog Tia.

Bron: HR Tribune

No comments:

 
Add to Technorati Favorites