Wednesday, 21 November 2007

GO! en VDAB gaan samenwerken

De VDAB en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaan officieel samenwerken om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. De samenwerking neemt de competentieagenda voor Vlaanderen als leidraad. Deze agenda formuleert voor de volgende jaren tien actiepunten die door de Vlaamse regering en de sociale partners naar voren worden geschoven. De acties van het GO! en de VDAB focussen zich vooral op de thema’s geïnformeerde studie- en beroepenkeuze, meer en beter werkplekleren, ondernemend onderwijs en de ongekwalificeerde uitstroom tegengaan. Daarnaast worden er accenten gelegd bij de ondersteuning van concrete samenwerkingsacties rond topsport, opleidingsmiddelen, webleren, kennisdeling, netwerken en diversiteit. Ze willen ook de infrastructuur en de didactische middelen gezamenlijk gebruiken en opleidingsmiddelen eventueel samen aankopen.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites