Tuesday, 27 November 2007

Leerlingen positiever over eigen werkattitude dan leerkrachten en stagebegeleiders

Leerlingen beseffen dat er nog werk is aan hun jobattitude, maar ze vinden de situatie niet alarmerend. Vakleerkrachten en stagebegeleiders denken daar vaak anders over. Dat blijkt uit de Attitude-Meter, een studie in het kader van het project Will’s Kracht. Dit project wil de arbeidshouding van jongeren uit het technisch-, beroeps- en deeltijds onderwijs in Limburg aanscherpen. Want volgens onderzoek van de werkgeversorganisatie VKW-Limburg en VBO blijkt de grootste struikelblok bij het invullen van vacatures vooral het gebrek aan motivatie (35 procent) en andere arbeidsattitudes (30 procent) te zijn. Dan pas volgen te hoge looneisen (13 procent) en een gebrek aan opleiding (11 procent). Jongens geven zichzelf een hogere score voor flexibiliteit en doorzetting. Meisjes vinden dat ze beter scoren op stiptheid en ordelijkheid. Leerkrachten zijn het met dit laatste eens. Stagebegeleiders geven meisjes hogere scores over bijna de hele lijn. Leerlingen uit het studiegebied mechanica en elektriciteit hebben de beste arbeidsattitude. Ook lichaamsverzorging en voeding presteren goed. In de richtingen auto, hout en decoratieve technieken zijn nog heel wat verbeterpunten. TSO-jongeren vinden van zichzelf dat ze meer gemotiveerd zijn dan wat schoolverlaters van BSO-richtingen van zichzelf denken. Volgens de leerkrachten communiceren BSO-jongeren echter positiever over hun stage.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites