Friday, 30 November 2007

Werknemersvertrouwen stagneert ver onder vorig record

Voor het tweede kwartaal op rij dit jaar stagneert de Randstad-barometer werknemersvertrouwen op hoog niveau. Het aandeel optimisten en pessimisten blijft nagenoeg ongewijzigd. De dalende werkloosheid, in sommige delen in Vlaanderen is zelfs sprake van volledige tewerkstelling, en de vele jobbeurzen zijn blijkbaar niet voldoende om het werknemersvertrouwen verder te doen stijgen. De onzekerheid voor de toekomst weegt zwaar door op het werknemersvertrouwen. Ook de onduidelijke politieke situatie speelt wellicht een negatieve rol.

In vergelijking met de vorige meting van juli 2007 blijven de scores nagenoeg ongewijzigd. Op dit ogenblik is 54 percent positief over zijn of haar kansen om werk te vinden of om van werk te veranderen. 33 percent is negatief. De systematische verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en Noord en Zuid in dit land wordt in deze meting opnieuw bevestigd.

Klik hier voor het volledige record (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites