Thursday, 15 November 2007

Shit, een enquête over vloeken

Verliest God zijn koppositie inzake vloeken, en nemen seksueel getinte krachttermen het van hem over? Een enquête moet het uitwijzen.

Shit, verdorie, Jezus. Tien jaar geleden waren dat de drie populairste vloeken in ons taalgebied. Of ze het nog steeds zijn, moet blijken uit een internet-vragenlijst die de Nederlandse taalkundige Piet van Sterkenburg momenteel in Nederland en Vlaanderen aan taalgebruikers voorlegt.

De Leidse hoogleraar in ruste krijgt daarbij hulp van Wim Vandenbussche, hoogleraar taalkunde bij de Vrije Universiteit Brussel. Vandenbussche heeft Van Sterkenburgs vragenlijst naar vijfduizend Vlaamse mailadressen verstuurd, om te kijken in hoeverre Vlamingen anders vloeken dan Nederlanders, en of we ànders zijn gaan vloeken dan tien jaar geleden.Dat we inderdaad anders vloeken dan de noorderburen, leerde een vorige enquête, uit 1997, al. 'Nederlanders hebben de gewoonte elkaar enge ziektes toe te wensen', legt Vandenbussche uit. 'Ze gebruiken graag formuleringen als krijg de kanker aan het hart of krijg de pus. Dat soort verwensingen hoor je in Vlaanderen niet. Wat je hier wel hebt, en in Nederland weer minder, zijn stapelvloeken, genre godverdommemiljardeklote.'

Klik hier voor het volledige artikel (De Standaard)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites