Thursday, 15 November 2007

Loonaandeel bepaalt werkloosheidsgraad

De hoogte van het loonaandeel vandaag is bepalend voor de werkloosheidsgraad van morgen, blijkt uit empirisch onderzoek van VKW Metena. Het loonaandeel geeft weer welk deel van de nationale toegevoegde waarde jaarlijks toekomt aan de factor arbeid. Wat overblijft is de vergoeding voor het kapitaal. De steile klim van het loonaandeel vanaf de jaren zeventig ging enkele jaren later gepaard met een al even steile klim van de werkloosheidsgraad. Toen het loonaandeel in het midden van de jaren ’80 begon terug te lopen, volgde de werkloosheidsgraad met enige vertraging. Hetzelfde geldt voor de knik begin jaren ’90. Tijdens het voorbije decennium was de zeer gestage daling van het loonaandeel een voorbode van een gelijkmatige daling van de werkloosheidsgraad. VKW Metena concludeert uit het onderzoek dat als België wil terugkeren naar het werkloosheidsniveau van begin jaren ’70, ook het loonaandeel naar het peil van die periode moet zakken. De aangewezen weg daarnaar is een forse daling van de lasten op arbeid. Volgens VKW Metena hoeft men niet noodzakelijk te raken aan de nettolonen. Het volstaat om de loonkostenhandicap van 10 procent ten opzichte van onze buurlanden weg te werken.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites