Tuesday, 2 October 2007

Arme Belgische werknemer!

Wat is het risico op cardiovasculaire aandoeningen bij Belgische bedrijven? Het antwoord op die vraag schreef Securex in het rapport “The Heart of our Companies”. Daarvoor kregen werknemers vragen over hun algemene gezondheidstoestand en over ziektes en medische risicofactoren als obesitas, hypertensie, diabetes en rookgedrag. Triestig resultaat: het is opmerkelijk slecht gesteld met de gezondheidstoestand van de gemiddelde Belgische werknemer. Vier op vijf werknemers van 30 jaar en ouder zouden er goed aan doen om een dokter te consulteren. Ruim de helft van de dertigplussers heeft een bloedonderzoek nodig om het cholesterolgehalte en het risiconiveau te bepalen. Minstens 8 procent loopt een hoog risico op hart- en vaataandoeningen. Slechts 20 procent is zeker van een laag cardiovasculair risico. Volgens Securex zijn de resultaten niet echt verrassend gezien de zorgwekkende gezondheidstoestand van de Belgische werknemer: 13 procent lijdt aan obesitas en 33 procent heeft te maken met overgewicht. Zowat een op vijf heeft hypertensie, 1 procent heeft diabetes en een derde rookt. Tot slot distilleert Securex nog vijf gezondheidstendensen op de gemiddelde Belgische werkvloer.

  • Jonge werknemers zijn gezonder, maar jonge arbeiders roken meer dan oudere arbeiders.

  • Op de werkvloer zijn vrouwen gezonder dan mannen. Die laatsten lopen meer risico op overgewicht en hypertensie.

  • Meer mannen dan vrouwen roken.

  • Arbeiders wegen meer en roken vaker dan bedienden

  • Hoe kleiner de onderneming, hoe hoger de bloeddruk

  • Wallonië telt meer rokers dan Vlaanderen onder mannelijke bedienden en vrouwelijke arbeiders. Bij mannelijke arbeiders en vrouwelijke bedienden zijn er evenveel rokers in beide landsgedeelten.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites