Thursday, 4 October 2007

Schuchter zijn helpt niet om talent te vinden

De laatste jaren kende de arbeidsmarkt een aantal aardverschuivingen – globalisering, vergrijzing en krapte – maar de reactie van werkgevers was minimaal. Nochtans trekt men geen talenten aan door zich timide en fantasieloos te profileren.

Towers Perrin verrichtte onderzoek in 21 landen bij HR-managers en verantwoordelijken voor beloning en motivatie. De consultant concludeert dat werkgevers die alles op alles zetten om goede werknemers aan te trekken en te behouden het zichzelf extra moeilijk maken door te kiezen voor een timide en fantasieloze benadering van salarissen, incentives en prestatiemanagement. Het onderzoek toont aan dat het merendeel van de werkgevers wel degelijk veranderingen doorvoerde aan hun beloningssysteem. Men voerde enkele extra secundaire arbeidsvoorwaarden in of deed iets aan de prestatiebeloning. De meesten hebben echter niets fundamenteels veranderd. Opmerkelijk is dat beloftes vaak niet waargemaakt worden. Zo zegt driekwart van de respondenten dat hun beloningsstrategie gericht is op het behouden van talent, en bijna zes op de tien op het aantrekken daarvan, maar slechts weinig tactieken zijn complementair met dat doel.

Klik hier voor het volledige artikel: HR Square

No comments:

 
Add to Technorati Favorites