Wednesday, 17 October 2007

Diversiteit kleurt Vlaams banenbeleid

Speciale aandacht voor kansengroepen (allochtonen, ouderen, laaggeschoolden) staat centraal in het arbeidsmarktbeleid van de Vlaamse bedrijfssectoren.

In de Vlaamse sectorconvenanten, afgesloten tussen de Vlaamse overheid (door minister van Werk en Onderwijs Frank Vandenbroucke) en in het totaal vierentwintig bedrijfssectoren, gaat veel aandacht naar diversiteit. Lees: naar speciale aandacht in het opleidings- en banenbeleid voor de zogenaamde kansengroepen op de arbeidsmarkt, zoals 45-plussers, laaggeschoolde jongeren en allochtonen.In het rapport over het eerste werkingsjaar van die sectorconvenanten geeft minister Vandenbroucke (SP.A) een pluim aan de bedrijfssectoren voor hun diversiteitsinspanningen. Hij noemt de resultaten 'zeer bemoedigend', al is er nog verbetering mogelijk. 'In totaal werden 83 diversiteitsplannen afgesloten. Dat cijfer kan duidelijk beter, maar tegelijk merken we op dat de diversiteitstoets wel goed ingang heeft gevonden.'

Klik hier voor het volledige artikel (De Standaard).

No comments:

 
Add to Technorati Favorites