Thursday, 25 October 2007

VDAB met job op bezoek bij allochtonen

Werkloze allochtonen mogen zich binnenkort aan een bezoekje van een medewerker van de VDAB verwachten. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling wil laaggeschoolde, werkzoekende allochtonen beter bereiken en heeft daarom besloten om hen thuis op te zoeken met jobaanbiedingen. Men wil niet langer wachten tot deze allochtonen naar het VDAB-kantoor komen. Volgens de VDAB zijn heel wat allochtonen zo gedemotiveerd dat ze niet meer intensief op zoek gaan naar een job en in een vicieuze cirkel terechtkomen. In november begint de VDAB met huisbezoeken in wijken waar veel laaggeschoolde allochtone werklozen wonen. Eerst in Antwerpen, later volgen andere Vlaamse steden. Deze werkzoekenden een brief sturen helpt niet meer, daarom wil men hen thuis bezoeken en persoonlijk uitnodigen voor een mini-jobbeurs die de VDAB in de wijken organiseert. Vlaanderen telde eind september ruim 182.500 werkzoekenden in Vlaanderen. Een op zes is allochtoon.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites