Tuesday, 9 October 2007

Het aantal nieuwe ingenieursstudenten blijft status quo

Aan de Vlaamse faculteiten toegepaste wetenschappen steeg het aantal inschrijvingen met 19 procent. Aan de Vlaamse hogescholen daalde echter het aantal eerstejaarsstudenten industrieel ingenieur met 10 procent. Resultaat: het totale aantal eerstejaars ingenieursstudenten blijft, net als vorig jaar, op ongeveer 2700 generatiestudenten hangen. Sinds 2000 is het aantal eerstejaarsstudenten met een vijfde gedaald. Volgens Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen, wagen steeds meer studenten hun kans aan de universiteit, terwijl ze dat eigenlijk niet aankunnen. “Gevolg is dat ze afhaken en in het beste geval doorstromen naar de richting industrieel ingenieur. Dat is het zogenaamde watervaleffect dat ook al in het middelbaar onderwijs speelt. En dat is niet gezond: je zit immers met mensen die zich mislukt voelen en soms zelfs totaal gedemotiveerd geraken. In het slechtste geval haken ze definitief af.” Hij pleit er dan ook voor om de discussie over de herinvoering van een ingangsexamen voor de studie burgerlijk ingenieur opnieuw te openen. Aan de universiteiten nam het aantal meisjes onder de eerstejaars ingenieursstudenten met 40 procent toe. Aan de hogescholen zag men echter een daling van 30 procent onder de meisjesstudenten industrieel ingenieur. In totaal gaat het aantal vrouwelijke ingenieursstudenten erop achteruit. Agoria trekt ook hier aan de alarmbel. Uit een vroegere studie van de federatie blijkt immers dat maar liefst 42 procent van de ondernemingen in de nabije toekomst een aanzienlijk tekort aan burgerlijk of industrieel ingenieurs zal hebben. “We hebben op z’n minst de helft meer studenten nodig om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen”, aldus nog De Pril.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites