Wednesday, 10 October 2007

Werkloosheidscijfers in Vlaanderen blijven dalen

De groep werklozen in Vlaanderen is de voorbije maand gedaald. In september waren er 182.516 niet-werkende werkzoekenden. Tegenover vorig jaar zijn dat er een vijfde minder. Ook de voorbije maanden kenden de werkloosheidscijfers een dalende trend. De werkloosheidsgraad tikt af op 6,43 procent. Bij mannen (5,37 procent) ligt dit nog steeds een flink stuk lager dan bij vrouwen (7,72 procent). De werkloosheid bij vrouwen nam in september wel iets meer af (-21,19 procent), dan bij mannen (-20,6 procent). De jongeren deden het de voorbije maand goed. Het aantal werklozen lag er in september 2007 ruim een kwart lager dan in september 2006. En de groep werkzoekenden die net iets langer dan een jaar werkloos zijn slankte af met liefst 38,6 procent. De daling bij de oudere werkzoekenden bleef met -5,4 procent sterk onder het gemiddelde. Toch is volgens minister van Werk Frank Vandenbroucke ook dit een positief signaal. Deze daling, nu vijf maanden op rij, spreekt immers het beeld tegen als zouden oudere werkzoekenden per definitie afgeschreven zijn voor de arbeidsmarkt. http://www.vandenbroucke.com/

Bron: HR Update

No comments:

 
Add to Technorati Favorites