Monday, 29 October 2007

Twee op drie werknemers willen loopbaan nieuwe wending geven

Volgens een opiniepeiling van Monster overweegt 65 procent van de Belgische werknemers izijn carrière een nieuwe wending te geven. Dat is zelfs meer dan het Europese gemiddelde waar 59 procent van de Europese werknemers eraan denkt om van carrière te veranderen.

Het positieve nieuws is dat zeven procent van de Europese en Belgische actieve bevolking echt van zijn huidige carrière houdt. Monster Meter, de maandelijkse online peiling, heeft onlangs aan 10.616 Europese werknemers, waaronder 989 Belgen, de volgende vraag gesteld: “Hebt u er ooit aan gedacht om volledig van carrière te veranderen?” Het resultaat voor de Belgische respondenten is als volgt:

65 procent “Ja, ik ben van plan mij te herscholen.”
10 procent “Ja, ik overweeg een nieuwe wending maar pas binnen enkele jaren.”
3 procent “Neen, het vergt te veel tijd en moeite;”
8 procent “Neen, ik ben heel tevreden met mijn huidige carrière.”
14 procent “Neen, ik kan me geen verlies van inkomen veroorloven.”

Belgische werknemers die denken aan een andere job, zouden ook overwegen hun carrière over een andere boeg te gooien: 65 procent is in de nabije toekomst van plan een andere opleiding te volgen, tien procent is ook van plan van carrière te veranderen, maar dan pas over een aantal jaren. Hoewel vele Belgen een verandering van carrière wel zouden overwegen, zouden sommige respondenten (drie procent) daar uiteindelijk niet toe over gaan vanwege de tijd en de inspanningen die dat vergt. De grootste belemmering voor zo’n drastische wijziging is echter de verwachte inkomensvermindering en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de levensstijl van vele Belgische werknemers (14 procent).

Vergelijking met de rest van Europa
Spaanse werknemers zijn het minst tevreden met hun baan, met niet minder dan 82 procent van de werknemers dat overweegt een nieuwe opleiding te volgen. Fransen en Finnen neigen ook sterk in die richting, met 70 procent van de werknemers in beide landen die aan een andere carrière denken. De respondenten die het meest tevreden zijn met hun huidige carrière, bevinden zich hoofdzakelijk in Hongarije (14 procent), Duitsland (13 procent), Denemarken (12 procent) en Zweden (11 procent). Zij gaven te kennen dat zij echt van hun huidige beroep houden. ,,Uit onze opiniepeiling blijkt dat zij die denken aan een andere en betere baan, ook overwegen een nieuwe wending aan hun carrière te geven om hun welbevinden op het werk te verbeteren”, aldus Bernard Hensmans, Director bij Monster. ,,Sommige mensen zijn mogelijk bang om van carrière te veranderen omdat zij zich zorgen maken over de praktische aspecten. Er zijn echter letterlijk miljoenen openstaande banen; alleen al in België op Monster.be zijn er online meer dan 16.000 banen beschikbaar. Het heeft geen enkele zin om een baan te behouden die je niet graag doet terwijl de carrière waarvan je droomt, om het hoekje op je kan liggen wachten.’’ De resultaten van deze Monstermeter worden verkregen op basis van de stemmen die werden uitgebracht tussen 4 en 18 september 2007. Per gebruiker werd er slechts een stem geteld in de finale resultaten. Werknemers die graag meestemmen met de volgende peilingen, kunnen dit maandelijks op de website http://www.monster.be/.

Bron: 6 Minutes

No comments:

 
Add to Technorati Favorites