Monday, 22 October 2007

Relatie met baas is taboe

Een relatie tussen twee collega's uit verschillende afdelingen of vestigingen, is voor 90 percent van de hr-professionals geen probleem. Moeilijker wordt het als er iets moois bloeit tussen een leidinggevende en een ondergeschikte. Vier op de vijf respondenten zeggen dat dit niet past. 67 percent ziet ook op directieniveau liever geen affaires ontstaan. De aanvaarding van de relatie hangt dus sterk af van de positie die de werknemers tegenover mekaar hebben.

Een echt liefdesbeleid hebben de ondervraagde bedrijven niet. Slechts 7 percent maakt er werk van en niet meer dan 4 percent ziet het als een werkpunt voor de toekomst. Grote bedrijven nemen wel meer initiatieven.
72 percent van de ondervraagde hr-professionals is op de hoogte van minstens één relatie op de vloer. Dat aantal stijgt naarmate er meer werknemers in de organisatie zijn. In 88 percent van de organisaties met meer dan 200 werknemers is er sprake van een of meerdere relaties. Bij bedrijven met minder dan 200 werknemers geldt dat voor 58 percent. Werken er minder dan 50 mensen in een bedrijf, daalt de kans op een relatie tot 39 percent.
Ontslagen worden omwille van een affaire met een collega komt dubbel zo vaak voor in kleine organisaties (10 percent) als in grote bedrijven (5 percent). Ook overplaatsing kan een gevolg zijn. Dat geldt voor bijna de helft van de werknemers die een relatie met een collega binnen dezelfde afdeling hebben.
Er zijn echter ook werknemers die zelf ontslag nemen als gevolg van een kantoorliefde. In 40 percent van de grote bedrijven heeft al minstens een werknemer ontslag genomen om liefdesredenen. Hetzelfde geldt voor 28 percent van de kleinere organisaties.
Bij aanwervingen heeft een bestaande relatie met een werknemer vooral in kleine ondernemingen een eerder negatieve invloed. Bij kleine organisaties is het voor 54 percent een nadeel, bij grotere organisaties voor 26 percent. 3 percent antwoordde dat een relatie een voordeel is bij een sollicitatie.

Bron: HR Tribune

No comments:

 
Add to Technorati Favorites