Wednesday, 17 October 2007

Wereldwijde schaarste aan boekhoudkundig en financieel talent

Werkgevers overal ter wereld hebben af te rekenen met tekorten op de arbeidsmarkt voor boekhoudkundig en financieel personeel. Dat blijkt althans uit het recent uitgebrachte rapport Global Financial Employment Monitor, van Robert Half International.

Volgens de Belgische deelnemers aan de monitor zijn voornamelijk functies op management niveau het moeilijkst in te vullen. Gemiddeld duurt het in België negen weken om een geschikte kandidaat te vinden. Voor staff functies is dit gemiddeld zes weken. Voor beide types van profielen is dit één week meer dan het gemiddelde wereldwijd. Een op twee van de Belgische ondervraagden stelt moeilijkheden te hebben met het vinden van geschikte kandidaten. Dit is minder dan het wereldwijde gemiddelde van 56 procent. Met drie interviews per kandidaat komt België vrij hoog in het aantal interviews voor het invullen van bediendefuncties. Dit aantal is evenveel als voor managementfuncties, en een interview meer dan het wereldwijd gemiddelde. België zoekt net als de andere landen vooral naar kandidaten met kennis in compliance met regelgeving, maar zoekt daarnaast beduidend meer dan in de andere landen naar kandidaten met een juridische achtergrond. Vijftig procent van de ondervraagden vindt dit een belangrijke expertise, wereldwijd is dit slechts dertig procent. Vanwege de toenemende vraag naar deze specifieke knowhow en door de te verwachten pensionering van miljoenen babyboomers overal ter wereld, riskeert het rekruteren en behouden van financieel toptalent de komende jaren nog moeilijker te worden volgens analysten van Robert Half International. Willen ze sterke teams kunnen samenstellen, dan moeten werkgevers aantrekkelijke salarispakketten aanbieden en aangepaste programma’s met het oog op professionele ontwikkeling en het evenwicht tussen werk en privé-leven. Gevraagd naar de meest gezochte vaardigheid voor hun executives, gaven de managers uit bijna alle landen hetzelfde antwoord: ervaring in compliance. Daarmee wordt het grotere belang onderstreept dat ondernemingen internationaal hechten aan deugdelijk bedrijfsbeheer.

Bron: 6 Minutes

No comments:

 
Add to Technorati Favorites