Monday, 1 October 2007

Stress went niet

SD Worx houdt al enkele jaren het verband bij tussen stress en de algemene tevredenheid. Hoe meer stress, hoe minder tevreden men is. Medewerkers die in de job geregeld tot aanhoudend stress ondervinden, hebben een tevredenheidsscore die onder het Belgische gemiddelde ligt en die bedraagt volgens SD Worx 6,82 op 10.

Aanhoudende stress, met zeer veel lichamelijke en geestelijke klachten, is zeer nefast voor de tevredenheid op het werk en zorgt ervoor dat het tevredenheidspeil tot onder de scheidingslijn tussen tevreden en ontevreden medewerkers daalt. En dat is cruciaal want ontevreden werknemers zijn morgen ex-werknemers. Bepaalde ‘barometers’ vertellen meer over het algemene tevredenheidsklimaat in een organisatie. Zo heeft werkverzuim een signaalfunctie: medewerkers die verzuimen zijn over het algemeen minder tevreden. Ontevreden medewerkers zullen dan weer sneller uitkijken naar een job bij een andere werkgever. Van de uitgesproken ontevreden werknemers zoekt maar liefst 71 procent, hetzij actief hetzij passief, een job bij een andere werkgever. Bij zeer tevreden medewerkers blijft dit aandeel beperkt tot 6 procent. Bovendien melden zeer tevreden medewerkers zich bijna 4 keer minder ziek dan ontevreden medewerkers. Of een medewerker al dan niet tevreden is kan een werkgever dus niet onverschillig laten gezien het belang voor zijn bedrijf.
De informatie m.b.t. de tevredenheidsstudies vindt u terug op de website van SD WORX: http://www.sd.be/

Bron: 6 Minutes Business

No comments:

 
Add to Technorati Favorites