Tuesday, 9 October 2007

Respectloos gedrag counteren met 'no asshole rule'

respectloos gedrag is schadelijk voor bedrijven. Slachtoffers van pesterijen en beledigingen zijn ongelukkiger in werk en leven en nemen vaker ontslag. Ook kunnen bedrijven imagoschade oplopen. Robert Sutton van Stanford University heeft onderzoek gedaan naar respectloos gedrag op de werkvloer en bundelde zijn bevindingen in het boek `The no asshole rule. Building a civilized workplace and surviving one that isn`t`. Hij pleit voor het invoeren van een no asshole rule`: respectloos gedrag moet worden bijgesteld, anders volgt ontslag. Sutton geeft slachtoffers het advies hufters met hun gedrag te confronteren, het contact te beperken en het vooral niet persoonlijk op te vatten. Een `hufter` is iemand die ervoor zorgt dat collega`s zich gekleineerd en beledigd voelen. Meestal richt een hufter zich op collega`s met minder macht of status. Boek kleine overwinningen zodat je voor je gevoel controle hebt, houd een dossier bij van voorvallen en zoek bondgenoten. Als de positieve aspecten van de baan niet opwegen tegen de negatieve, ga dan op zoek naar een andere baan, zo adviseert Sutton.

Bron: Express

No comments:

 
Add to Technorati Favorites