Friday, 12 October 2007

Menselijke warmte wordt geapprecieerd op het werk

Hard werken en een hoge werkdruk staan menselijke warmte op de werkplek niet in de weg. Dit is één van de belangrijkste resultaten uit de nieuwste jaarlijkse arbeidsmarktstudie van Randstad. Randstad onderzocht dit jaar ‘de andere kant van werk’.

Op het werk werken we niet alleen, maar ontwikkelen we ook relaties met de collega’s, we nemen middagpauzes, we functioneren binnen een werkplek die we meestal ook zelf een stuk aankleden en we dragen er kleding waar we soms onze eigen identiteit mee willen benadrukken. Om hierop zicht te krijgen ondervroeg het onderzoeksinstituut ICMA in de zomer van 2006 3 000 respondenten in de leeftijdsklasse 18-65 jaar. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten.

Veel menselijke warmte op de werkplek
Voor bijna drie op vier werknemers zijn collega’s mensen die meer betekenen dan personen waarmee men louter samenwerkt.Eveneens bijna drie op vier werknemers gaan jaarlijks minstens één keer op stap met collega’s, bij één op vier is dit zelfs één keer per maand. Meer dan de helft nodigt minstens één keer per jaar collega’s uit bij hen thuis. Drie kwart van de werknemers is van mening dat collega’s een steun en toeverlaat zijn, voor meer dan de helft is dit ook zo voor privé-zaken. Bij grote levensgebeurtenissen (geboorte, overlijden, …) leven de collega’s in grote meerderheid mee. 15% van alle werknemers hebben al een intieme relatie gehad met een collega op het werk, 10% heeft zelfs de huidige partner leren kennen op het werk.

Middagpauze is een sociaal gebeuren
Slechts 4 % van de Belgische werknemers nemen geen middagpauze. Na eten is sociaal contact duidelijk de belangrijkste functie van deze pauze. Boterhammen zijn nog altijd het meest populair als lunch, gevolgd door broodjes. Snacks, slaatjes of een uitgebreide warme maaltijd komen veel minder voor.

De persoonlijke werkplek
Werknemers hebben een grote behoefte om de eigen werkplek zelf in te richten met persoonlijke spullen. Foto’s van kinderen, geliefde of huisdier zijn het populairst. Eén op vijf kaderleden heeft een knutselvoorwerpje van de kinderen op het bureau.

Kleding: grenzen aan persoonlijke vrijheid
Een grote groep werknemers is van mening dat er duidelijke grenzen zijn aan de persoonlijke vrijheid inzake keuze van eigen kleding. Kleding als uiting van eigen identiteit kan namelijk botsen met collectieve normen van bedrijven. Deze staan echter meer dan vroeger ter discussie. Slechts 40 % van de werknemers is van mening dat hoofddoeken of andere kledingstukken die worden voorgeschreven door godsdiensten of overtuigingen zomaar moeten kunnen. Tatoeages en vreemde haarkleuren kunnen voor 60%, piercings voor de helft van de werknemers. Volgens de werknemers zijn de bedrijven zelf nog iets strenger dan zij zelf.

Bron: HR Tribune

No comments:

 
Add to Technorati Favorites